Билкови рецепти за тинктури, билкови мехлеми, билкови маслени извлеци, билки, билкови смеси и тоници за коса и кожа.

Биорезонансен уред за диагностика и терапия Metatron Hunter 4025

6 Септември 2019г.

Биорезонансен уред за диагностика и терапия Metatron Hunter 4025

Биорезонансен уред за диагностика и терапия Metatron Hunter 4025 

Биорезонансен уред за диагностика и терапия Metatron Hunter 4025 УСТАНОВЯВА и причинителите на заболяването (вируси, бактерии, паразити, алергени, храни) и позволява веднага да се изготви пълноценна индивидуална програма за лечение, като подбраните терапии - фитотерапия, хомеопатия и др. се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.

Изпитано и споделено!

След като се установи причината за болестното състояние на тялото, се препоръчва промяна на режима на хранене, промяна в начина на живот - задължително организма трябва да има минимум 7 - 8 часа сън.

Едва след това препоръчаната фитотерапия може да има видим резултат.

Важно е разбирането, че само да се приемат билковите смеси и извлеци, не е достатъчно, ЗАЩОТО АКО НЕ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ на тялото да си отпочине - като се изведат от него натрупаните отрови - токсини, шлаки, необработената храна (ама), да се хидратира, да възстанови липсващите му минерали, витамини, да се възстанови емоционално, КАКВОТО И ДА СЕ ПРАВИ, НЯМА ДА ИМА РЕЗУЛТАТ!

Към всяка фитотерапия е добре да се включи и звуково - честотно лечение. Като помощно средство дава отлични резултати - за по - малките винаги може да зареждате вода, която да приемат! Има същото въздействие!

Защо е важно да прилагате адекватна фитотерапия срещу вируси, бактерии, паразити?

Биорезонансен уред за диагностика и терапия Metatron Hunter 4025

Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :
• да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.

• да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност, поносимост и съвместимост.

Ако имате въпроси, винаги може да се свържете с мен!
Консултативен кабинет - инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт 
тел.: +359 892 600 819; +359 899 158118, e- mail: consultant_phytotherapy@abv.bg

изготвил: инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт

Сподели